Baggrund

Københavns Borgerrepræsentation inviterede 36 københavnere ind i maskinrummet for at deltage i en borgersamling om, hvordan vi kan bruge Middelalderbyen og Indre By i en by med færre biler.

Borgersamlingen kom med 9 anbefalinger til politikerne:

  • #1 Middelalderbyen – Lokal og levende 
  • #2 Op til 75% reduktion af biltrafik
  • #3 80-90 % reduktion af parkering i gadeplan
  • #4 Flere grønne og ukommercielle byrum
  • #5 Turisme på beboernes præmisser
  • #6 Hensynsfuld parkering af cykler og el-løbehjulet
  • #7 Respektfuldt natteliv
  • #8 Bedre forhold for bløde trafikanter
  • #9 Eksperimentér med løsninger

Borgersamlingens anbefalinger blev, sammen med kommentarer fra følgegruppen, behandlet i Borgerrepræsentationen den 20. august 2020. Borgerrepræsentationen besluttede at tage anbefalingerne til efterretning.

Læs Borgerrepræsentationens beslutning her. 

Følgegruppen er sammensat af organisationer for erhvervsliv og brugere samt lokaludvalget.

Anbefaling #9 handlede om at eksperimentere med løsninger, og den anbefaling greb politikerne. I Københavns Kommunens budget 2021 blev der afsat 9 mio. kr. til at gennemføre en række trafikforsøg i udvalgte gader, udarbejde supplerende erhvervsanalyser og til at udarbejde en Byrums- og Trafikplan for hele området.