Københavns Kommunes logo

Byrums- og trafikplan

Byrums- og trafikplanen skal skabe rammerne for et balanceret byliv for både besøgende, beboere og erhvervsdrivende. Områdets særlige historie, kvaliteter, forskellighed og værdier skal bevares og styrkes. 

Kommerciel og ikke-kommerciel anvendelse

Der er fokus på, hvordan vi skaber rammer for balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel anvendelse. 

Bløde trafikanter

Vi vil skabe forbedrede forhold for de bløde trafikanter, herunder hvor og hvordan der kan skabes gode forbindelser for gående og cyklister, bedre cykelparkering, opholdsmuligheder osv. 

Grøn og blå by

Desuden vil vi styrke områdets grønne og blå træk. 

Planen giver et fælles grundlag for prioritering og koordinering af indsatser og konkrete tiltag i byrummet på både kort og længere sigt. 

FAQ

Hvornår kommer der en byrums- og trafikplan?

Byrums- og trafikplanen blev udarbejdet i efteråret 2021. Forslaget til en byrums- og trafikplan bliver fremlagt til politisk behandling i medio juni 2022 og er i offentlig høring fra slutningen af juni 2022.

Hvordan bidrager forsøgene til byrums- og trafikplanen?

Erfaringerne fra byrumsforsøgene indgår i Byrums- og trafikplanen.