Byrums- og trafikplan

Byrums- og trafikplanen skaber rammerne for et balanceret byliv for både besøgende, beboere og erhvervsdrivende. Områdets særlige historie, kvaliteter, forskellighed og værdier skal bevares og styrkes. 

Byrums- og trafikplanen er endeligt vedtaget

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 2. februar 2023 byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Bedre balance i bylivet

Byrums- og trafikplanen har som målsætning at skabe en bedre balance mellem områdets kultur- erhvervs- og hverdagsliv. Planen sætter retning for graden af kommerciel anvendelse af områdets forskellige pladser, så både det kommercielle og det ikke-kommercielle byliv kan finde sted. Samtidig sætter planen rammerne for, hvilket omfang udeservering kan have på forskellige typer af gader og pladser. 

Mere plads til fodgængere og cyklister

Med planen anbefales fortovene udvidet i en lang række gader, og enkelte gader foreslås omlagt til nye gågader. Cyklister får bedre forhold i form af et antal nye cykelgader, og ensretningen ophæves for cyklister i et større antal gader. Cykelparkering fordeles langt bedre på tværs af området end i dag, og der etableres op mod 1000 ekstra stativpladser. Tilgængeligheden og fremkommeligheden for fodgængere og mennesker med mobilitetshandicap forbedres med en lang række tiltag.

Byrum der fortæller

Byrums- og trafikplanens forslag til forandringer tager alle udgangspunkt i, at områdets egenart og kulturhistorie skal respekteres, samtidig med at området udvikler sig. Der lægges vægt på at fastholde og styrke områdets grundlæggende træk og anvende materialer og inventar, der passer til området. Samtidig kan områdets historiske fortællinger trækkes tydeligere frem i byens rum. 

En grønnere Middelalderby

Middelalderbyen er placeret i kort afstand til nogle af Københavns smukkeste parker, som Ørstedsparken, Kongens Have og Botanisk Have. Adgangen til parkerne kan gøres lettere, og samtidig kan selve Middelalderbyen gøres grønnere med små, velvalgte indgreb i form af træer og mindre, grønne byrum. Eksisterende træer kan sikres mod fældning, og der kan etableres mere facadebeplantning i områdets smalle gader.

Reduceret parkering

For at skabe mere plads til gående og cyklister, bedre muligheder for ophold og mere grønt, samt mere hensynsfuld cykelparkering og flere cykelstativpladser, lægger planen op til, at der skal nedlægges op til 750 ud af områdets ca. 1050 eksisterende gadeparkeringspladser. Det vil fortsat være muligt at parkere i Indre Bys p-huse, ligesom de mere end 1000 private p-pladser, der findes i områdets baggårde, ikke påvirkes af planen. Med planen udpeges desuden ekstra erhvervsparkerings- og handicappladser i området.