Københavns Kommunes logo

Erhvervsanalyse

Vi har undersøgt de erhvervsmæssige konsekvenser og muligheder ved færre biler i Middelalderbyen i Indre By. De samlede resultater og erfaringer indgår i en trafik- og byrumsplan for området.

Erhvervsanalysen er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante aktører og inddrager viden fra andre byers tilgang til delvist bilfri byområder. I analysen undersøges muligheder for bedre mobilitet og tilgængelighed i Middelalderbyen, fx hensigtsmæssige ruter og materiale til effektiv varelevering samt konsekvensanalyse af begrænset adgang for levering af håndværkerydelse i bil.

Erhvervsanalysen er gennemført i 2021 og fokuserer på:

  • Konsekvenser for handels- og erhvervsliv  
  • Varelevering 
  • Adgang for håndværkerydelser