Københavns Kommunes logo

En grøn oase i Dyrkøb

Dyrkøb er en plads hvor de store flotte træer og kirkens facade giver pladsen karakter, men den præges også af bilisternes søgen efter en ledig parkeringsplads

Grønt byrum frem for parkering

I byrumsforsøget nedlagde vi dele af parkeringspladserne til fordel for en grøn oase med ro og plads til fordybelse, midt i det ellers livlige centrum. 

Fakta 

Parkering  

Vi nedlagde midlertidigt 19 parkeringspladser samtidig med at den eksisterende parkering med el-ladestationer, handicap-parkering, parkering for delebiler m.m. blev bevaret under forsøget. 

Færdsel 

Under forsøget havde gaden karakter af gågade, med hensynsfuld kørsel tilladt på de gåendes præmisser, og kombineret parkering og ophold på pladsen.

Inventar 

Hvor der tidligere var parkeringspladser, blev der placeret træer og Københavnerbænke, der skulle opfordre til rolig færdsel på de bløde trafikanters præmisser. Træerne var rødbøg og de skulle referere til kirkerummets søjler.
Der blev malet striber på belægningen, som skulle signalere fortrinsret for fodgængere.  
På hjørnet op mod Fiolstræde stod Københavnerbænke i rækker. De skulle referere til Vor Frue Kirkes kirkeskib, der spejles på pladsen. 
 

Se en illustration over byrumsforsøget her