Københavns Kommunes logo

Kultur og grønne forbindelser på Lille Kongensgade-Store Kirkestræde

Lille Kongensgade og Store Kirkestræde er en vigtig sekundær forbindelse mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv.

Gågade med kørsel tilladt

I forsøget blev gadeforløbet omdannet til gågade med kørsel tilladt med forskellige betingelser i de to gader. Forsøget skulle undersøge, hvilket byliv der opstår, når fodgængerne indtager kørebanen og træer og bænke erstatter parkeringspladserne. Gadeforløbet har butikker, restauranter og grønne byrum fra Højbro Plads, Nikolaj Plads til Kongens Nytorv. Et arbejde med kulturinstitutionen Nikolaj Kunsthal gav mulighed for, at kulturen kom ud i byrummet og bidrog til bylivet.  

I forsøget undersøgte vi, hvordan kunst kan bidrage til bylivet, samt hvilket byliv der opstår, når der er en tydelig adskillelse mellem kommercielle og ikke-kommercielle muligheder. 

Fakta

Parkering 

Der blev midlertidigt nedlagt 9 parkeringspladser på det samlede gadeforløb. Eksisterende handicap-parkering blev bevaret. 

Færdsel 

På strækningen fra Højbro Plads til Bremerholm blev der etableret gågade med kørsel tilladt. Fra Bremerholm til Kongens Nytorv blev der etableret gågade med cykling tilladt, samt varelevering tilladt fra kl. 04:00 til 11:00. 

Inventar 

Der blev placeret træer og Københavnerbænke på den tidligere vejbane, der skulle opfordre til rolig færdsel på de bløde trafikanters præmisser. Der blev malet striber på belægningen, som skulle signalere fortrinsret for fodgængere.  
 

Se en illustration over byrumsforsøget her