Københavns Kommunes logo

Natteliv og adfærd i Vestergade

Vestergade er en livlig gade med et rigt natteliv. Derfor havde byrumsforsøget fokus på adfærd i nattelivet.

Mindre støj og bilkørsel

I Byrumsforsøget undersøgte vi, hvordan indretningen af gaden kan:

  • skabe balance mellem nattelivet og beboernes behov,
  • bevare gaden som cykelgade og mindske generende bilkørsel om natten,
  • forebygge og begrænse støj fra nattelivet.

Fakta

Parkering

Vi nedlagde midlertidigt 13 parkeringspladser. Eksisterende handicap-parkering, taxiholdepladser og politi-parkering blev bevaret.

Færdsel

Vestergade var under forsøget fortsat cykelgade, med hensynsfuld kørsel tilladt på cyklisternes præmisser. I hele forsøgsperioden indførtes et indkørselsforbud for motoriseret kørsel fra kl. 22.00-04.00 torsdag-lørdag, med undtagelse af politi-og redningsarbejde.

Inventar

Der blev midlertidigt opsat træer, der har en adfærdsregulerende, samt lyd- og fartdæmpende effekt. For at forebygge uønsket ophold og støjgener fra nattelivets gæster, var der ikke opholdsmuligheder i gaden.

Se en illustration over byrumsforsøget her