Københavns Kommunes logo

Smutvejen ned til Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs

Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs forbinder Gammel Strand, Strædet, Strøget og Skindergade, men er præget af gennemkørende trafik og forhandling om pladsen mellem biler, cyklister og fodgængere i det smalle gaderum

Bedre forhold for bløde trafikanter

I byrumsforsøget ville vi fremme forholdene for de bløde trafikanter i en grøn og attraktiv smutvej. 

Byrumsforsøget skulle undersøge, hvilket byliv der opstår, når fodgængerne indtager kørebanen, og træer og bænke erstatter parkeringspladserne. Kunne der være plads til både besøgende, erhvervslivets- og beboernes behov i den livlige gade?  
 
I gaderne var der fokus på: 

  • Bedre fodgængerforhold, 
  • Midlertidig beplantning og ophold, 
  • Lokalt særpræg – tages gaden i brug på nye måder af lokale beboere og erhvervsdrivende? 

Fakta

Parkering 

Der blev midlertidigt nedlagt 12 parkeringspladser på det samlede gadeforløb. Eksisterende handicap-parkering blev bevaret.  

Færdsel 

Hele forsøgsstrækningen på Smutvejen fik karakter af gågade med cykelkørsel og beboerkørsel tilladt.  
 
Varelevering var tilladt fra kl.04:00 til 11:00, som på Strøget.   

Inventar 

Hvor der tidligere var parkeringspladser, blev der placeret træer og Københavnerbænke, der skulle opfordre til rolig færdsel på de bløde trafikanters præmisser. Der blev malet striber på belægningen, som skulle signalere fortrinsret for fodgængere.
 

Se en illustration over byrumsforsøget her