Københavns Kommunes logo

Varieret hverdagsliv i Skindergade

I parallelgaden til Strøget findes et rigt byliv med restauranter, butikker og natteliv.

Gågade med plads til både beboere og besøgende

I Byrumsforsøget undersøgte vi, hvilket byliv der opstår, når fodgængerne indtager kørebanen og træer og bænke erstatter parkeringspladserne. 
Hvilken balance kommer der mellem kommercielt og ikke-kommercielt byliv? 
Er der plads til både besøgende, erhvervslivets og beboeres behov i den livlige gade? 

I byrumsforsøget blev Skindergade ændret til en gågade, hvor: 

  • fodgængere havde første prioritet blandt de mange daglige cyklister, 
  • levende kantzoner ved butikker blev prioriteret, 
  • der var mulighed for ophold, 
  • der fortsat var vare- og bilkørsel, men på fodgængernes præmisser.

Fakta

Parkering 

Der blev midlertidigt nedlagt 13 parkeringspladser på det samlede gadeforløb.

Færdsel  

Under forsøget havde gaden karakter af gågade, med hensynsfuld kørsel tilladt, på de gåendes præmisser. 

Inventar 

Hvor der tidligere var parkeringspladser, blev der placeret træer og Københavnerbænke. Bænkene blev placeret, så man kan sidde overfor hinanden. Der var stribet belægning på vejbanen, der skulle signalere fortrinsret for fodgængere. 
 

Se en illustration over byrumsforsøget her