Byrumsforsøg og evaluering

Bilfri by? I sommeren 2021 lavede vi en række forsøg med færre biler i byen og mindre biltrafik på fem udvalgte strækninger i Middelalderbyen i Københavns Indre By.

Vi nedlagde midlertidigt parkeringspladser og begrænsede biltrafikken på fem strækninger for at afprøve nye muligheder for at indrette byrummet. Forsøgsperioden varede fra juni til september 2021.

Billede
Kort, der viser byrumsforsøgene
Kort, der viser de fem byrumsforsøg i Vestergade, Skindergade, Dyrkøb, Klosterstræde/Hyskenstræde/Naboløs og Lille Kongensgade/Store Kirkestræde.

Et særligt fokus på hver strækning

Vi har afprøvet noget forskelligt på hver strækning. Fx at opprioritere fodgængere og cyklister, dæmpe støjgener fra nattelivet, skabe grønne oaser eller skabe balance mellem kommercielle og ikke-kommercielle byrum.

Dialog og erfaringer

Målet med forsøgene var at skabe dialog og samle erfaringer hos beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende, om hvordan Middelalderbyen kan indrettes i fremtiden. Samtidig undersøgte vi, hvordan forsøgene påvirker trafikflow, byliv og hverdagsliv.

FAQ

Vis alle

Hvad er afgrænsningen af Middelalderbyen?

Middelalderbyen er afgrænset af H.C. Andersens Boulevard, Nørre Voldgade, Gothersgade, Kongens Nytorv, Holmens Kanal og inkluderer Slotsholmen. Der vil være gennemkørsel via Stormgade, Vindebrogade og Bremerholm. 

Hvorfor lavede I byrumsforsøg?

Borgerrepræsentationen ønsker at undersøge hvilke muligheder og konsekvenser, det har for Middelalderbyen, hvis biltrafik- og parkeringspladser reduceres.

Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2021 at gennemføre fem byrumsforsøg. Formålet er at skabe dialog og samle erfaringer hos beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende om, hvordan Middelalderbyen kan indrettes i fremtiden.

Beslutningen følger op på anbefalingerne fra en dialogproces og borgersamling fra 2019.

Du kan læse mere om borgersamlingens anbefalinger her.

Hvad kostede byrumsforsøgene?

Der var afsat i alt 5,0 mio. kr. til byrumsforsøgene. Beløbet dækker udvikling, anlæg, evaluering og nedtagning af forsøget. Derudover dækker det debatarrangementer og driftsomkostninger ifm. affaldsindsamling og vanding af træer.